Kupari

KUPARI, kokoveri ja punasolu

B -Cu ATK 8010

E -Cu ATK 8013

Kupari on ihmiselle välttämätön hivenaine, joka toimii elimistössä kuparia sisältävien metalloentsyymien kofaktorina. Suurimmat kuparipitoisuudet ovat maksassa ja aivoissa. Kuparientsyymit osallistuvat elimistössä keskeisiin hapetus-pelkistysreaktioihin sekä aineenvaihduntatapahtumiin.  Kuparia ja sinkkiä sisältävä entsyymi superoksididismutaasi (Cu-Zn-SOD) toimii mitokondrioiden elektronien kuljetusketjussa syntyvien vapaiden happiradikaalien poistamiseen. Raudan aineenvaihduntaan kupari osallistuu kuparia sisältävien ferro-oksidaasien kautta hapettamalla rautaa sen ferrimuotoon. Ferrinuoto on edellytyksenä raudan kiinnittymiselle kuljettajaproteiiniinsa transferriiniin.

Kupari on myös tärkeä immuunijärjestelmän toiminnalle. Alhainen kuparin saanti ravinnosta vähentää immuunivastetta, joka ei palaudu normaalille tasolle edes useiden viikkojen runsaan kuparin saannin jälkeen. Kupari toimii sidekudosproteiinien kollageenin ja elastaasin synteesissä osallistuen luuston, verisuonten seinämien kimmoisuuden sekä keuhkojen normaalin rakenteen muodostamiseen ja ylläpitoon. Lisäksi kuparin toiminta on välttämätön hermovälittäjäaineiden noradrenaliinin, dopamiinin ja serotoniinin aineenvaihdunnassa.

Kuparin kuljetus veressä tapahtuu keruloplasmiinin avulla. 95 % kuparista on keruloplasmiinissa . Nk akuutissa vaiheessa kuten tulehduksissa seerumin kuparipitoisuus ja keruloplasmiini nousevat. Tämä vaikeuttaa plasma-/seerumimittausten luotettavuutta. Kokoveri-/punasolujen kuparimittaus kertoo elimistön kuparitason paremmin. Kupari erittyy pääosin ulosteeseen ja vain 1-4 % virtsaan.

Indikaatiot

Elimistön solunsisäisten kuparitasojen arvioiminen.

Näyte

B -Cu, 2 ml litiumhepariiniverta

Sekoita näyte hyvin. Putkessa ei saa olla hyytymiä. Ota hivenainenäytteet viimeiseksi näytteenottoneulan puhdistamiseksi mahdollisista hivenainejäämistä. Jos on vain tämä pyyntö, ota ensin yksi ylimääräinen putki.

Paastoa ei tarvita. Ei hivenainevalmisteita 12 h ennen näytteenottoa. Vastaus vakioidaan kokoveren Hkr-arvoon (B -PVK). Asiakkaan tulisi määrittää hematokriitti ennen näytteen lähettämistä ja ilmoittaa tulos lähetteessä. Hkr-arvo on välttämätön tulosten tulkinnalle. Ilman mitattua Hkr-arvoa käytetään vakio Hkr-arvoa.

E -Cu, 9 ml litiumhepariiniverta (3 ml punasolumassaa, ks. ohje alla)

E -Cu näytteen käsittely

  •   sentrifugoi kokoveriputki
  •   poista sentrifugoinnin jälkeen plasma ja valkosolut punasolujen päältä
  •   lisää putkeen plasmaa vastaava määrä 0.9 % NaCl-liuosta
  •   sekoita näyte kääntelemällä
  •   sentrifugoi
  •   poista pesuliuos (NaCl) punasolujen päältä
  •   sekoita hyvin ennen lähettämistä

Säilytys ja lähetys

Näytteenottopäivänä lähetys huoneenlämmössä (lähetys ma-to). Viikonlopun yli säilytys pakastettuna, lähetys huoneenlämmössä.

Menetelmän periaate

ICP-MS, Akkreditoitu menetelmä (B -Cu)

Vastausaika

10 arkipäivää

Viitearvot, laskennalliset

B -Cu

naiset 11,3 – 18,2 µmol/l (hkr 0,39)

miehet 11,0 – 17,9 µmol/l (hkr 0,42)

Samasta kokoverinäytteestä voi tarvittaessa mitata myös K, Mg, Mn, P, Se ja Zn.

E -Cu

naiset 8,4 – 12,6 µmol/l (hkr 0,39)

miehet 8,3 – 12,7 µmol/l (hkr 0,42)

Viitealueet on laskettu Mineraalilaboratorio Milan tutkimustietokannasta, josta viitejakaumasta on poistettu selvästi poikkeavat tulokset. Loppuaineistosta on määritetty 90 %:n keskipersentiiliväli. Päivitetty viimeksi 2017.

Tulkinta

Kuparia sisältäviä elintarvikkeita ovat liha, sisäelimet, viljatuotteet, siemenet, hedelmät, marjat ja kaakao.

Koska normaalissa ruokavaliossa on runsaasti kuparia, kuparin puute on epätodennäköistä. Kuitenkin monet terveysongelmat voivat häiritä kuparitasapainoa. Runsas sinkin saanti ravinnosta tai ravintolisistä aiheuttaa kuparin puutetta, koska sinkki ja kupari kilpailevat kuljetuksessa metallotioneiiniin sitoutumisesta ja imeytymisestä suolistosta.

Kuparin puutteen merkkejä ja oireita voivat olla anemia, neutrofiilisten valkosolujen alhainen määrä (neutropenia), osteoporoosi, kalpeus sekä hiusten pigmentin väheneminen. Lapsilla, aliravitsemuksesta tai muusta sairaudesta johtuvassa kuparinpuutoksessa, tavataan verisuonten aneurysmia, keskushermoston ongelmia, kasvun hidastumista, lihastonuksen alentumista ja lihasheikkoutta sekä hypotermiaa.

Äkillisen kuparitoksisuuden oireita ovat vatsakipu, oksentelu ja ripuli. Vakavimmissa muodoissaan kuparin myrkyllisyys voi johtaa sydämen ja munuaisten vajaatoimintaan, maksavaurioon, aivosairauksiin tai aivojen toimintahäiriöihin sekä kuolemaan.

Harvinaisessa perinnöllisessä kuparin kertymäsairaudessa, Wilsonin taudissa plasman kupari on usein matala ja kokoveren kupari normaali. Kuparia sitova plasman keruloplasmiini on matala ja vuorokausivirtsan kupari hyvin korkea. Kliinisesti kupari näkyy sarveiskalvon ympärillä ruskeana Kayser-Fleischerin renkaina. Kupari kertyy ennen kaikkea maksaan, josta sen erittyminen suoleen on estynyt. Diagnoosi varmistetaan maksabiopsialla.

Sinkin ja kuparin mittaamisella on suuri merkitys näiden metallien puutteesta tai ylimäärästä johtuvien sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Sinkin ja kuparin tasapainoinen saanti ja imeytyminen takaavat osaltaan kehon normaalia aineenvaihduntaa ja terveyttä.

Tiedustelut

mila@milalab.fi

Päivitetty 29.3.2024