Kolesteroli

Kolesteroli

fS-Kol KL 2095

Kolesteroli on tärkeä elimistön solukalvojen rakennusaine ja se toimii lähtöaineena steroidihormoneille ja sappihapoille. Maksa on kolesteroliaineenvaihdunnan keskus, jossa säädellään kolesterolin ja kolesterolia vastaanottavien reseptoreiden synteesiä, kolesterolin varastointia, eritystä sappeen ja kuljetusta kudosten käyttöön. Ravinnon mukana tullut kolesteroli siirtyy lipoproteiinipartikkeleissa, kylomikroneissa imusuoniston kautta verenkiertoon. Verenkierrossa kolesteroli kuljetetaan lipoproteiinipartikkeleissa, joista LDL-partikkeli kuljettaa kolesterolia kudoksiin ja HDL-partikkeli kudoksista maksaan.

Kolesterolimittaus on osa dyslipidemian (poikkeavat rasva-arvot) diagnostiikkatutkimuksia. (Muut tutkimukset: fS-Kol-LDL, fS-Kol-HDL ja fS-Trigly). Dyslipidemian diagnoosin tulee perustua ainakin kahteen eri päivinä otettuun näytteeseen, joista määritetään kokonaiskolesteroli-, HDL-kolesteroli-, LDL-kolesteroli- ja triglyseridipitoisuus.

Indikaatiot

Hyperkolesterolemian hoidon seuranta. Koronaaritaudin riskin arviointi.

Näyte

Lipidipakettimääritys: 1 ml paastoseerumia, min 0,5 ml.

Säilytys ja lähetys

Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Säilyy jääkaapissa viikon, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Menetelmä

Fotometrinen, entsymaattinen. Akkreditoitu menetelmä.

Vastausaika

1-2 arkipäivää

Viitearvot

Tavoitearvo alle 5,0 mmol/l

Tavoitearvo perustuu Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry:n 27.10.2020 julkaisemaan Dyslipidemiat Käypä hoito-suositukseen.

Tulkinta

Korkea seerumin kolesterolipitoisuus on riskitekijä valtimokovettumataudin (ateroskleroosi) synnyssä. Tavallisimmin suurentuneen kolesterolipitoisuuden taustalla on kohonnut LDL-kolesteroli. Suurentuneen kolesterolipitoisuuden taustalla voivat olla perinnölliset tai ympäristöstä riippuvat tekijät.

Perinnöllisistä tekijöistä johtuva Familiaalinen hyperkolesterolemia (FH-tauti) voi olla syynä kohonneeseen kolesterolipitoisuuteen. Taustalla on LDL-reseptoria koodaavan geenin mutaatio, joka estää LDL-kolesterolin siirtymistä maksaan ja johtaa suurentuneeseen seerumin LDL-kolesterolipitoisuuteen. FH-taudin esiintyvyydeksi Suomessa on arvioitu noin 1:600. FH-tautia tulee epäillä, jos seerumin kokonaiskolesterolipitoisuus nousee vähintään arvoon 8 mmol/l ja LDL-kolesterolipitoisuus vähintään arvoon 5 mmol/l.

Toinen perinnöllinen hyperkolesterolinemian tautimuoto on familiaalinen kombinoitunut hyperlipidemia (FKH), jota sairastaa 1-2 % väestöstä. Taustalla on useita taudille altistavia geenimutaatioita ja lisäksi ympäristötekijät kuten ikä ja ylipaino vaikuttavat taudin ilmenemismuotoihin. Yhtenä syynä lipidiaineenvaihdunnan häiriöön on arveltu olevan LDL-kolesteroliin liittyvän apoproteiini B:n liikatuotanto tai lipoproteiinilipaasin toiminnanhäiriö, jonka arvellaan johtavan erityisen haitallisten pienten ja tiheiden LDL-partikkeleiden kertymiseen verenkiertoon. Tämä näkyy ennemmin lisääntyneenä seerumin apoB-pitoisuutena kuin suurentuneena LDL-kolesterolipitoisuutena.

Yleisemmin hyperkolesterolemian aiheuttajana on ns. tavallinen polygeeninen hyperkolesterolenemia, jonka taustalla on useita geneettisiä variantteja sekä ympäristöstä johtuvia tekijöitä. Tässä ryhmässä ruokavaliolla on suuri merkitys. Suomalaisessa väestössä perintötekijä apoproteiini tyyppi E4 on tavallista yleisempi esiintyen noin kolmasosalla suomalaisista. ApoE4:n omaavilla arvellaan olevan erityinen herkkyys ravinnon sisältämälle kolesterolille. Lihavuus ja vähäinen ravintokuidun saanti lisäävät LDL-kolesterolipitoisuutta.

Kohonneita kolesterolipitoisuuksia voi esiintyä lisäksi erilaisten sairaustilojen yhteydessä kuten hypotyreoosi, metabolinen oireyhtymä, nefroottinen syndrooma, sappistaasi, sokeritauti, kihti, uremia ja aivolisäkkeen vajaatoiminta.  Kolesteroliarvot voivat nousta myös raskauden ja menopaussin johdosta.

Matalia kolesteroliarvoja tavataan hypertyreoosissa, aliravitsemuksessa, malabsorptiossa, kasvisravintoa käyttävillä, raudanpuutosanemiassa, B12-vitamiinin ja foolihapon puutoksissa,  maligniteeteissa, maksakirroosissa ja muissa kroonisissa taudeissa.

Viitteet

Dyslipidemiat, Käypä hoito-suositus, 14.12.2022. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry:n asettama työryhmä

Ravitsemustiede, Duodecim 2021 (toim. M. Mutanen, H. Niinikoski, U. Schwab, M. Uusitupa)

Huomautuksia

Samasta näytteestä voidaan määrittää myös fS-Krea (KL 2143), fS-Lipidit (KL 2245), fS-Fe (KL 2566), ​S -ALAT (KL 1026), S -AFOS (KL 1046), S -ASAT (KL 1128), S -GT (KL 1489), S -hsCRP (ATK 8022), S -K (KL 2001), S -Na (KL 2382).

Tiedustelut

mila@milalab.fi

Päivitetty 9.10.2023