Kolesteroli, HDL

Kolesteroli, HDL

fS-Kol-HDL KL 2097

HDL-partikkelilla on tärkeä tehtävä kolesterolin käänteiskuljetuksessa eli kolesterolin kuljetuksessa perifeerisistä kudoksista maksaan. HDL-partikkeli syntyy pääosin maksan (70 %) ja ohutsuolen (30 %) erittämän apoA-proteiinin ympärille muodostaen fosfolipideistä, kolesterolista ja apoA-I -proteiinista koostuvan levymäisen pre-β-HDL-partikkelin. Verenkierrossa pre-β-HDL-partikkelit vastaanottavat pinnalleen kuljetusproteiinien kautta solukalvoille rikastunutta vapaata kolesterolia, jota kudokset tuottavat itse tai saavat LDL-hiukkasen kuljettamana. Kolesteroliestereistä täyttynyt pre-β-HDL-partikkeli saa pallomaisen muotonsa ja syntyneiden HDL-partikkelien kuljettamana kolesteroli siirretään maksaan joko maksalipaasin ja HDL-reseptorin  yhteistoiminnan kautta tai LDL-reseptorin kautta, missä tunnistus tapahtuu osassa HDL-partikkeleita olevan apoE-proteiinin kautta.

HDL-kolesterolimittaus on osa dyslipidemian (poikkeavat rasva-arvot) diagnostiikkatutkimuksia. (Muut tutkimukset: fS-Kol, fS-Kol-LDL ja fS-Trigly). Dyslipidemian diagnoosin tulee perustua ainakin kahteen eri päivinä otettuun näytteeseen, joista määritetään kokonaiskolesteroli-, HDL-kolesteroli-, LDL-kolesteroli- ja triglyseridipitoisuus.

Indikaatiot

Hyperkolesterolemian hoidon seuranta. Koronaaritaudin riskin arviointi.

Näyte

Lipidipakettimääritys: 1 ml paastoseerumia, min 0,5 ml.

Säilytys ja lähetys

Lähetys huoneenlämpöisenä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Säilyy jääkaapissa viikon, pidempiaikainen säilytys pakastettuna.

Menetelmä

Fotometrinen, entsymaattinen, suora menetelmä. Akkreditoitu menetelmä.

Vastausaika

1-2 arkipäivää

Viitearvot

Tavoitearvot

naiset – yli 1,2 mmol/l
miehet – yli 1,0 mmol/l
Tavoitearvo perustuu Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry:n 27.10.2020 julkaisemaan Dyslipidemiat Käypä hoito-suositukseen.

Tulkinta

Yksilön HDL-kolesterolitasoon vaikuttaa ennen kaikkea vanhemmilta saatu perimä, ravinnon merkityksen ollessa vähäisempi. Naisilla HDL-kolesterolitaso on ennen vaihdevuosia miesten tasoa korkeampi johtuen naissukupuolihormoni estrogeenistä.

Ulkoisista tekijöistä HDL-kolesterolitasoon vaikuttavat nostavasti kestävyystasoinen liikunta ja tupakoinnin lopettaminen. Myös kohtuullinen alkoholinkäyttö nostaa HDL-pitoisuutta jonkin verran.

Runsaasti hiilihydraatteja ja hyvin vähän (alle 20 % energiasta) rasvaa sisältävä ruokavalio, varsinkin silloin, kun ruokavalion kuitupitoisuus on pieni, pienentää seerumin HDL-kolesterolipitoisuutta. Lisäksi matalia HDL-kolesteroliarvoja tavataan vyötärölihavuudessa ja insuliiniresistenssissä.

Viitteet:

Dyslipidemiat, Käypä hoito-suositus, 14.12.2022. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Sisätautilääkärien Yhdistys ry:n asettama työryhmä

Ravitsemustiede, Duodecim 2021 (toim. M. Mutanen, H. Niinikoski, U. Schwab, M. Uusitupa)

Huomautuksia

Samasta näytteestä voidaan määrittää myös fS-Krea (KL 2143), fS-Lipidit (KL 2245), fS-Fe (KL 2566), ​S -ALAT (KL 1026), S -AFOS (KL 1046), S -ASAT (KL 1128), S -GT (KL 1489), S -hsCRP (ATK 8022), S -K (KL 2001), S -Na (KL 2382).

Tiedustelut

mila@milalab.fi

Päivitetty 9.10.2023